Ногоон ирээдүйИргэдийн чөлөөт цагаа зөв болотсон өнгөрүүлэх, нийгмийн эрүүл мэндийг сайжруулахад нөлөө үзүүлдэг, хотын ногоон байгууламжын салшгүй нэг хэсэг, оюутан сурагчид, залуучуудын соёл, боловсрол мэдлэгийн нэмэгдүүлэхэд чиглэсэн тогтмол үйл ажиллагаа явуулдаг олон улсын стандартад нийцсэн цэцэрлэгт хүрээлэн байгуулсан.

“Ногоон ирээдүй” төслийн эхлэл болгож цогцолборын багш ажилчид, 320 гаруй сурагч, цэцэрлэгийн 180 –иад хүүхэд тэдний эцэг эх асран хамгаалагчид оролцож сургуулийн гадна талбайд чацаргана, үхрийн нүдний бут суулгасан байна.